Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hudební obor

 

dsc_7230a.jpgdsc_5888a.jpg

 

Doporučený věk dítěte pro přípravné studium (PHV) hudebního oboru je od 5 let. Ve vyučování se hravou formou seznámí s hudebním nástrojem a osvojí si základní hudební znalosti, dovednosti.

V současné době vyučujeme hře na tyto nástroje:

  • klavír
  • housle
  • zobcová flétna
  • klarinet
  • saxofon
  • trubka
  • tenor/baryton
  • kytara
  • bicí nástroje
  • sólový zpěv

 

Organizace výuky:

 

 Přípravné studium:  pro děti 5 - 7 leté
 Základní studium I. stupně:  1. až 7. ročník od 7 let
 Základní studium II. stupně:  1. až 4. ročník od 14 let

Žáci absolvují jednu hodinu týdně výuku hlavního nástroje a jednu hodinu týdně hudební nauku. Od 3. ročníku pak navštěvují i další předmět - komorní, souborovou nebo orchestrální hru.

Cílem výuky je poskytnout žákům dobré základy jak ve studiu zvoleného nástroje, tak i v hudební teorii a probudit v nich lásku k umění. Pracuje-li učitel s žákem, který má předpoklady a touhu stát se profesionálním hudebníkem, je práce v ZUŠ důležitou přípravou na profesní dráhu. Těmto žákům můžeme nabídnout speciální učební plán s rozšířenou výukou.

Cílem skupinové hry je zprostředkovat dětem úžasný pocit ze společného muzicírování. Zde žák zúročí své dovednosti technické i intonační a spoluvytváří kolektivní dílo, kde není důležitá dominance, nýbrž souhra, zodpovědnost, soustředění a vzájemná úcta.

Hudební nauka je v ZUŠ povinným předmětem pro 1. - 5. ročník a je nedílnou součástí výuky hry na nástroj. Tento předmět žáci docení kolikrát až mnohem později, protože znalosti hudební nauky a dějin hudby jsou zcela nepostradatelnou součástí zkoušky na vyšší typ škol stejně tak jako součástí nadstandardní úrovně všeobecného vzdělání kulturního člověka.

Rozvrh hodin pro tento školní rok naleznete zde.

dsc_6306a.jpgdsc_8271aa.jpgdsc_6417a.jpgdsc_8872a.jpg