Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuálně

Příspěvky

Talentová zkouška - na co se připravit

4. 5. 2021

ZUŠ Jablonné nad Orlicí je otevřená všem, kdo mají zájem o umění. Přihlásit ke studiu se mohou děti od 5 let (předškoláci v MŠ).

 

Na základě poslané přihlášky budete pozváni na přijímací zkoušky.
O přesném termínu a hodině Vás budeme informovat nejdéle týden před konáním přijímací zkoušky emailem nebo sms. Chcete se dozvědět víc? Čtěte dál...

 

Přijímáme přihlášky do ZUŠ na školní rok 2021/2022

29. 4. 2021

Vážení rodiče,

máte zájem přihlásit své děti k nám do ZUŠ a nevíte, jak začít?

Máte pocit, že je vaše dítě talentované pro zpěv a tanec? Je muzikální? Má výtvarné nadání? Chtělo by se naučit hrát na nějaký hudební nástroj?

Přihlášky pro nový školní rok otevíráme již nyní!

Do přípravných ročníků přijímáme děti ve všech oborech od 5ti let věku.

Přípravné studium je dvouleté.

Věkově starší děti zařazujeme přímo do 1. ročníku zvoleného oboru.

V hudebním oboru vzděláváme žáky v těchto studijních zaměřeních: klavír, housle, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, kytara, bicí nástroje a sólový zpěv.

Přihlášku ke studiu můžete vyplnit elektronicky zde v on-line formuláři.

Vámi podané a odeslané přihlášky přijímáme do 31. 5. 2021.

Přijímací zkoušky proběhnou v souladu s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními.

Více informací k samotnému zápisu se dozvíte na webových stránkách i Facebooku školy.

Těšíme se na Vás!

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Informace k výuce od 4. 1. 2021

24. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády České republiky se zakazuje osobní přítomnost žáků ve výuce na všech základních uměleckých školách. Od 4. 1. 2021 tedy přechází vyučování v ZUŠ Jablonné nad Orlicí opět na distanční formu výuky ve všech předmětech a oborech.

Podobně jako v jarních a podzimních měsících roku 2020 tedy budou žáci kontaktováni svými vyučujícími a vyučováni pomocí prostředků elektronické komunikace.

Snažme se najít společnou cestu, aby distanční forma výuky byla smysluplná.

Do nového roku Vám přeji pevné zdraví a hodně štěstí.

Děkuji za pochopení.

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Volné dny 21. a 22. 12. 2020

16. 12. 2020

Vážení rodiče, drazí žáci,

z důvodu nařízení vlády ČR budou ve dnech 21. a 22. prosince 2020 volné dny pro žáky ZUŠ. O tyto dny se prodlouží nadcházející vánoční prázdniny.

Děkuji za pochopení.

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Informace k provozu ZUŠ od 7. 12. 2020

7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

konečně Vám mohu poskytnout relevantní informace ohledně výuky v ZUŠ.

S platností od 7. 12. 2020 je nám umožněna prezenční výuka do 10 žáků ve skupině. Tyto skupiny se nebudou míchat. Skupiny početnější (nad 10 dětí) se budou dělit (bude jim časová dotace rozdělena na polovinu) nebo se budou prozatím vyučovat po 14 dnech. V případě, že by skupina nešla rozdělit, musí pokračovat výuka distančně. O rozdělení skupin vás budou informovat vyučující.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele (zpěv), je možné ochranu nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. V rámci vzdělávací aktivity učitelů dechových nástrojů, nemusí žáci nosit roušku. Ve vnějších prostorách škol se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostoru školy je povolen pouze rodičům (zákonným zástupcům) žáků z nižších ročníků I. stupně vzdělávání a PHV, PTV, PVV a výtvarného kroužku. Dále pak kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Zcela zásadní je časté a důkladné větrání vnitřních prostor školy (minimálně 5 minut o přestávkách a jednou uprostřed hodiny).

Platí povinnost informovat ředitele školy o výskytu onemocnění SARS CoV-2 (Covid-19) u zaměstnance školy nebo žáka.

S přáním hezkého adventu a vírou, že zase bude lépe Vás srdečně zdraví

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Vánoční setkání ZRUŠENO

3. 12. 2020

Z důvodu protiepidemiologických opatření je zrušena naše tradiční předvánoční akce.

vanocni-setkani---zruseno-page-001.jpg

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

ZUŠ Jablonné nad Orlicí uspěla v projektu „Piana do škol“

26. 11. 2020

Vážení přátelé,

 

jsou chvíle, kdy má člověk pocit, že se dějí zázračné věci přímo kolem něj. Nikdo vám nemusí nic povídat, nemusíte si nic představovat, protože ten zázrak se děje přímo ve vaší bezprostřední blízkosti. A to se stalo i nám a věřte, že je to opravdu kouzelný pocit... Ježíšek prošel kolem nás a nechal nám tu dárek, ze kterého máme všichni radost. Učitelé i žáci.

 

Naše škola se zúčastnila grantové výzvy "Piana do škol", která byla medializována již v září 2020. Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla odkoupit 11 klavírů zn. Petrof, které byly odmítnuty čínským zákazníkem.

 

Jakmile jsem se dozvěděl o tom, že zmíněná Nadace koupila zakázku klavírů do Číny, okamžitě jsem jim napsal e-mail, že bychom měli zájem. Jak již dnes vím, byl jsem jedním z více než 400 zájemců, kdo Nadaci Karla Komárka Family Foundation oslovil. Pan Luboš Veselý, ředitel Nadace mi tehdy odpověděl, že připravují grant. Ve chvíli, kdy byl spuštěn, naši ZUŠ jsem přihlásil.

 

A nyní to podstatné...

Do programu "Piana do škol" se mohli přihlásit ZUŠ nebo ZŠ s rozšířenou výukou hudební výchovy. Do grantové výzvy se přihlásilo 152 žadatelů. Naše ZUŠ postoupila do užšího výběru, kde se ocitlo 56 škol. 24. 11. 2020 jsme byli doslova v přímém přenosu vybráni a získali jsme pianino PETROF P125 M1 v hodnotě 219.000,- Kč. Součástí výhry je jeden bezplatný servis (odborné seřízení a naladění nástroje) a doprava v hodnotě 9.091,- Kč.
 

V tuto chvíli probíhají formality ohledně podpisu smlouvy. Následovat bude jednání s dodavatelem - firmou Petrof, Hradec Králové o termínu dodání. Ve chvíli, kdy pianino bude stát u nás ve škole a kdy se uvolní vládní nařízení omezující přítomnost osob ve školách, Vám zprostředkujeme prohlídku nového pianina s případným koncertem. Jak jsem psal v motivačním dopise grantové výzvy - "Klavír je srdcem naší školy". Pečujme o něj tak, aby nikdy nepřestalo bít.

 

Mnoho lidí asi ví, že naše škola dlouhodobě usiluje o koncertní křídlo. Ve škole máme dvě klavírní křídla (jejich průměrné stáří je 100 let) a šest pianin (jejich průměrné stáří je 57 let). Již druhým rokem máme otevřený transparentní účet (číslo: 228715213/0600), na který putují peníze z některých akcí ZUŠ a kam nám můžete příspívat na nový nástroj. Věříme, že zázraky se dějí. Za pianino od Petrofu jsme opravdu vděční, ale křídlo to nenahradí. Proto i nadále budeme usilovat a sbírat peníze i na tento nástroj, který bude sloužit v naší škole všem a po mnoho dalších let.

 

Ještě na závěr rozvinu jednu myšlenku. Učit se hrát na starý klavír je jako učit se řídit 100leté auto v současném provozu v autoškole. Zdá se Vám to jako nesmysl? Mně také.

 

Budeme velmi potěšeni, pokud zvážíte své finanční možnosti a poskytnete tak jakoukoli částku na přiblížení splnění našeho snu...

 

Přeji Vám krásný adventní čas.

 

Děkujeme Vám za podporu!

 

David Serbousek, ředitel ZUŠ Jablonné nad Orlicí

 

Bližší informace o celé aktivitě naleznete na https://www.komarekfoundation.org/pianadoskol, výsledky výzvy pak na https://www.komarekfoundation.org/cs/novinky/vysledky-grantove-vyzvy-piana-do-skol-17.

Záznam z tiskové konference, kde byly 24. 11. 2020 mj. zveřejněny zajímavé informace o vybavenosti základních uměleckých škol v ČR a vyhlášeny i výsledky výzvy pak můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=4FLEQzZbtm4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR30WM1J1Hp3kwUM6c0_lGpuGt4ZmZrRUNFB0AR_92wtYP5izxf74oboXP0

 

Školné v době distanční výuky

29. 10. 2020

Vážení rodiče,

 na základě několika vznesených dotazů ohledně distanční výuky a vzdělávání v ZUŠ Vám níže uvádíme způsob, jak může dle MŠMT škola postupovat v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole.

 Otázky a odpovědi k distanční výuce

Základní umělecká škola má v době uzavření školy povinnost poskytovat žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola informuje rodiče o zahájení distanční výuky.

 Jaké mohou nastat možnosti?

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku.

Mezi školou a žákem probíhá komunikace přes zvolenou komunikační platformu, žák plní zadané úkoly dle svých individuálních možností či možností rodiny. Žákovi je poskytována průběžná zpětná vazba, škola jej hodnotí pouze formativně. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se v tomto případě nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy.

Zákonní zástupci informovali školu a žáka z distanční výuky omluví. Zákonní zástupci nemají možnost spolupracovat se školou a zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák však zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje.

Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá v době distančního vzdělávání kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ.

Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení k rukám vedení školy. Pokud bude žák chtít od září nového školního roku opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky č. 71/2005, o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 Vyhlášky. č. 71/2005 Sb. - Vyhlášce o základním uměleckém vzdělávání. § 8 se píše: 

 

Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí

(1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu4).

(2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

(3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

(4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k úhradě."

 

Kompletní text Vyhlášky č. 71/2005 najdete zde

 

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Uzavření ZUŠ Jablonné nad Orlicí od 14. 10. 2020

13. 10. 2020

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě zhoršení epidemiologické situace a nového nařízení vlády je s platností od středy 14. 10. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v ZUŠ bez výjimky. Škola je pro žáky až do odvolání uzavřena.

Výuka bude ve všech oborech probíhat nadále distančně.

Velice mě  tato skutečnost mrzí. Společně s učiteli se však budeme snažit vám být při distančním vzdělávání nápomocni v maximální míře, jak jen to bude možné.

Vím, že situace není jednoduchá. Zároveň však věřím, že ji společně zvládneme.

David Serbousek, ředitel ZUŠ

 

Provoz ZUŠ Jablonné nad Orlicí od 12. 10. do 30. 10. 2020

9. 10. 2020

Vážení rodiče, žáci,

na základě nového opatření ze strany MZV a MŠMT je s platností od 12. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 v ZUŠ obnovena individuální výuka pro všechny žáky hudebního oboru a to prezenční formou (1 učitel + 1 žák).

Při výuce bude nadále dbáno na zvýšená hygienická opatření.

Kolektivní výuka PHV, HN, školního orchestru, komorních uskupení (flétnový soubor, saxofonový kvartet...), dále výtvarný a taneční obor budou nadále vyučovány distančně.

Na základě úpravy organizace školního roku 2020/2021 ze strany MŠMT, připadnou pro žáky ZUŠ na termín 26. a 27. 10. 2020 volné dny, dále následuje státní svátek 28. 10. 2020 a 29. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny. 

V případě jakýchkoliv změn Vás budu neprodleně informovat.

David Serbousek, ředitel ZUŠ